"The rest is silence" 2009 och "Nothing is left to tell" 2011 av Emanuel Almborg
Uppsättning av tredje väggen som var 4,5 m bred. De tryckta folieremsorna var cirka 65 cm breda.